ISO/IEC Guide 41, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača

Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se po namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i po materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.

ISO-ov Committee on consumer policy – COPOLCO (Odbor za potrošačku politiku) pripremio je upute ISO/IEC Guide 41 koje daju opće preporuke koje se moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju najprikladnije vrste ambalaže za uporabu na prodajnome mjestu radi zaštite robe.

Upute su namijenjene:

Dokument je preveden na hrvatski jezik i može se kupiti u Hrvatskome zavodu za norme. Cijena je 175 kn a za članove HZN-a cijena je 140 kn.