HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača

Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača ( ISO/IEC Guide 41:2018) sadrže opće preporuke koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja najprikladnije ambalaže za proizvode namijenjene potrošačima.
 

Funkcije koje ambalaža može imati uključuju, između ostalog, funkciju spremnika, zaštitu, rukovanje, prijevoz, skladištenje, praktičnost uporabe, informiranje i predstavljanje.
U ovom se dokumentu razmatra i održiva uporaba resursa koja obuhvaća optimizaciju, ponovnu uporabu i oporabu ambalaže.
 
Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se prema namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga, ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.
  
Upute su namijenjene:
Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021 dostupne su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.