UN/ECE Preporuke o normizacijskoj politici

hrvatski prijevod

Dokument utvrđuje preporuke vladama zemalja članica UN/ECE-a o razvoju međunarodne suradnje u tehničkom usklađivanju i normizacijskoj politici, usklađivanju tehničkih propisa i normizacijskih poslova, usklađivanju norma i tehničkih poslova, upućivanju na norme u propisima, stvaranju i promicanju međunarodnih sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti, prihvaćanju rezultata ocjene sukladnosti, oblikovanju norma koje je preporučio ECE i usklađenih tehničkih propisa te mjeriteljskom osiguranju ispitivanja. Rezultat je rada šeste sjednice Radne skupine za tehničko usklađenje i normizacijsku politiku Ekonomskoga povjerenstva za Europu (UN/EC/WP 6) 1996. godine.