Stručno vijeće

Svi članovi HZN-a čine Stručno vijeće.

Za predsjednika Stručnog vijeća u ovom mandatnom razdoblju izabran je: Igor Župančić, dipl. ing.

Stručno vijeće obavlja ove poslove:  
Stručno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na redovitim i izvanrednim sjednicama.
Redovita sjednica Stručnog vijeća održava se jedanput godišnje.
 
Izvanredna sjednica Stručnog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva: