Misija i strateški ciljevi

Poslovi Hrvatskog zavoda za norme utvrđeni Zakonom o normizaciji:  
HZN - sudionik međunarodne i europske normizacije
 
Hrvatski zavod za norme svojim članstvom u međunarodnim i europskim organizacijama osigurava
trajnu dostupnost međunarodnih i europskih norma u Republici Hrvatskoj i pravo na njihovo prihvaćanje na nacionalnoj razini, ali i pravo na sudjelovanje hrvatskih predstavnika u izradbi norma na međunarodnoj i europskoj razini.
 
ISO - International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju)
IEC - International Electrotechnical Commission (Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo)
CEN - European Committee for Standardization (Europski odbor za normizaciju)
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standards (Europski odbor za elektrotehničku normizaciju)
ETSI - European Telecommunication Standards Institute (Europski institut za telekomunikacijske norme)
 
 
Misija
 
Promicanjem uloge i značenja normizacije na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini i njezinim
stalnim razvojem Hrvatski zavod za norme:  
Strateški ciljevi

Strateški planovi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnose se i na Hrvatski zavod za norme:

Izmjene i dopune Strateškog plana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2020-2022.
Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2020. do 2022. godine


Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2019. do 2021. godine


Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2018. do 2020. godine

Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2017. do 2019. godine

Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2015. - 2017. godine

Tablica povezivanja Strateškog plana za 2015. - 2017. i Financijskog plana za 2015. - 2017. Ministarstva gospodarstva
 


Politika kvalitete Hrvatskog zavoda za norme