HRN EN ISO 50001 - Upravljanje energijom

23.5.2013 14:18:00

Svrha je norme omogućiti organizacijama da uspostave sustave i procese potrebne za trajno poboljšavanje uspješnosti upravljanja energijom, uključujući energetsku učinkovitost, upotrebu energije i potrošnju energije. U normi se utvrđuju zahtjevi za sustav upravljanja energijom (EnMS) u organizaciji. Uspješnom provedbom EnMS-a podupire se kultura poboljšavanja uspješnosti upravljanja energijom koja ovisi o opredijeljenosti na svim razinama organizacije, osobito na razini uprave. U mnogim slučajevima to uključuje promjene kulture unutar organizacije.


U normi se daju zahtjevi za sustavan proces koji pokreću podaci, koji se temelji na činjenicama i usmjeren je na neprekidno poboljšavanje uspješnosti upravljanja energijom. Uspješnost upravljanja energijom ključni je element ugrađen u pojmove koji se uvode ovim dokumentom. Tim se elementom osigurava da se rezultati mogu djelotvorno mjeriti u vremenskim okvirima. Uspješnost upravljanja energijom pojam je povezan s energetskom učinkovitošću, upotrebom energije i potrošnjom energije. U normi se također govori o pokazateljima uspješnosti upravljanja energijom (EnPI) i energetskoj osnovici (EnB), dva međusobno povezana elementa koji omogućuju organizacijama da dokažu poboljšanje uspješnosti upravljanja energijom.

Ciklus „planirati – provesti – provjeriti – djelovati“ (Plan-Do-Check-Act – PDCA)
EnMS opisan u normi temelji se na okviru trajnog poboljšavanja „planirati – provesti – provjeriti – djelovati“ (PDCA), a ugrađuje upravljanje energijom u postojeće postupke organizacije, kao što prikazuje Slika 1.
U kontekstu upravljanja energijom, pristup PDCA može se opisati kako slijedi:

              Slika 1 — Ciklus „planirati – provesti – provjeriti – djelovati“