O postupku

Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
 
Kriteriji za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:
 

Iznimno, podnositelj može tražiti više od jednog broja, u tom slučaju odluku donosi tijelo koje upravlja postupkom registracije.

 
Kriteriji za odbijanje zahtjeva za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:

Svaki podnositelj može dobiti samo jedan identifikacijski broj davatelja programskih usluga. Davatelj kasnije može osigurati vlastite dodatke identifikacijskom broju radi razlikovanja svojih različitih aplikacija.
 
Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku usluga HZN-a.
 
Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u DS koji HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
 
Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
 
HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.

 
Obrazac za prijavu