O postupku

Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
 
Identifikacijski broj izdavatelja identifikacijskih kartica može se dodijeliti pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće kriterije:
 

 
HZN ili ABA mogu odbiti zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja izdavatelja identifikacijskih kartica u sljedećim slučajevima:
 

Zahtjev se podnosi na obrascu koji je u skladu s normom ISO 7812-2:2007. Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku usluga HZN-a.
 
Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u ABA-u, koja HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
 
Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
 
HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.
 
Upute za ispunjavanje obrasca

Obrazac za prijavu