Normizacija i proces kreiranja pametnih gradova

27.11.2013 8:13:00
Normizacija u procesu kreiranja pametnih gradova
P&P 2013_Normizacija i proces kreiranja  pametnih gradova