Publikacije za MSP

Uključivanje MSP-a u normizaciju

  (pdf 1.602MB)
 
CEN/CENELEC Guide 17:2010, Upute za pisanje norma uzimajući u obzir potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća (SME)

(pdf 503kB)
 
Primjena norma kao potpora rastu, konkurentnosti i inovacijama

(pdf 1.509MB)
 
WHO publikacija - Pet ključeva za sigurniju proizvodnju voća i povrća
Promicanje zdravlja smanjivanjem kontaminacije mikroorganizmima

(pdf 7.384MB)

 
Minivodič BIZimpact Norme za industrijske proizvode

(pdf 2.06MB)

 
Minivodič BIZimpact Sigurnost hrane

(pdf 1.61MB)

 Minivodič BIZimpact Sustavi upravljanja energijom

(pdf 2.32MB)