Korisne poveznicewww.wto.org
World Trade Organisation
(Svjetska trgovinska organizacija)

WTO-Technical barriers to trade
(WTO-tehničke zapreke trgovini)
WTO/TBT informativna središnjica

www.codex
alimentarius.net
Codex Alimentarius
Codex Allimentarius kontaktna točka

          www.cen.eu                     www.cenelec.eu
Primjeri dobre prakse

www.iso.org
International Organisation for Standardization
(Međunarodna organizacija za normizaciju)

www.iec.ch
International Electrotechnical Commission
(Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo)

www.cen.eu
European Committee for Standardization
(Europski odbor za normizaciju)

www.cenelec.eu
European Committee for Electrotechnical Standardization
(Europski odbor za elektrotehničku normizaciju)

www.etsi.org
European Telecommunications Standards Institute
(Europski institut za telekomunikacijske norme)

www.akreditacija.hr
Hrvatska akreditacijska agencija

www.dzm.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo

www.mrrfeu.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije