HRN EN ISO 14000 - Upravljanje okolišem

14.9.2016 13:13:00
Norma HRN EN ISO 14001:2015 
U hrvatskoj se normi HRN EN ISO 14001:2015 utvrđuju zahtjevi za sustav upravljanja okolišem, što pomaže organizacijama da povećaju svoju uspješnost u upravljanju okolišem kroz učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, a čime se povećava konkurentnost organizacije i povjerenje zainteresiranih strana. Ova je norma namijenjena organizacijama koje nastoje upravljati svojim odgovornostima koje se odnose na okoliš na sustavan način.

Predviđeni rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju:
Moguće ju je primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njezinu veličinu, vrstu i narav te se primjenjuje na aspekte njezinih aktivnosti, proizvoda i usluga koji su povezani s okolišem, a za koje organizacija odredi da može njima upravljati ili na njih utjecati s gledišta životnog ciklusa. Također, ova norma ne utvrđuje konkretne kriterije uspješnosti upravljanja okolišem.

Kao i za ostale norme za sustave upravljanja, pristup na kojem se temelji sustav upravljanja okolišem je koncept “planirati – provesti – provjeriti – djelovati“ (Plan-Do-Check-Act – PDCA).

Norma se može upotrijebiti u cijelosti ili djelomično za sustavno poboljšanje upravljanja okolišem. Međutim, tvrdnja organizacije o sukladnosti s ovom međunarodnom normom nije prihvatljiva ako u njezin sustav upravljanja okolišem nisu uključeni svi zahtjevi ove norme i ako nisu ispunjeni u cijelosti.

Organizacija koja želi dokazati sukladnost s ovom međunarodnom normom može to učiniti na sljedeće načine:
U Dodatku A se daju objašnjenja kako bi se izbjegla kriva tumačenja zahtjeva ove norme. U Dodatku B prikazane su opće stručne podudarnosti između prethodnog izdanja ove norme i ovog izdanja. Opće smjernice za primjenu sustava upravljanja okolišem dane su u normi HRN EN ISO 14004:2016.

Ova norma zamjenjuje normu HRN EN ISO 14001:2009. 


HRN EN ISO 14001:2015 4. izd. pr-pp (hr,en-en) TO 207
Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)
Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)
 
Ova je norma objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku, a osim u ovom izdanju postoji i u izdanju na engleskome jeziku.
 
HRN EN ISO 14020:2001   1. izd.     pp    (hr,en) TO 207
Znakovi i izjave zaštite okoliša – Opća načela (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)
Enviromental labels and declarations – General principles (ISO 14020:2000; EN ISO 14020:2001)