Obavijest o platformama za komentiranje nacrta norma na stranicama europskih normizacijskih organizacija

6.10.2014 12:35:00
Sustav komentiranja nacrta norma - HZNacrti

Kako smo vas već obavijestili, HZN je od  1. rujna 2014. godine uveo novu uslugu za korisnike – mogućnost pregledavanja nacrta norma i davanja komentara na nacrte – HZNacrti.

Obavijest o platformi za komentiranje nacrta norma objavljena je i na stranicama europskih normizacijskih organizacija.

Obavijest možete pogledati na CEN, CENELEC i CEN-CENELEC internetskim stranicama.