Tečaj e-obuke za MSP

Novi tečaj e-obuke kojim se mali i srednji poduzetnici potiču na uključivanje u normizaciju.
Želite li naučiti više o normizaciji na brz i jednostavan način?


U Europi ima više od 20 milijuna malih i srednjih poduzeća (MSP), koja zapošljavaju preko 80 milijuna ljudi. Unatoč tome, MSP, a osobito mikropoduzeća, nemaju vodeću ulogu u razvoju i upotrebi norma. Ipak, normizacija omogućuje svim poduzećima, uključujući MSP, da pristupe najmodernijim tehnologijama i time jača njihovu inovativnost. Stvara ravnopravne uvjete za pristup tržištima i uvođenje novih proizvoda i usluga.

CEN i CENELEC, u uskoj suradnji s udruženjem Small Business Standards (SBS), razvili su tečaj e-obuke kojem je svrha potaknuti MSP da više sudjeluju u normizaciji i povećaju svoj utjecaj na stvaranje najboljega mogućeg okruženja za svoje aktivnosti.

Tečaj e-obuke za MSP sastoji se od 6 modula, svaki na određenu temu. Svaki modul počinje pregledom ciljeva učenja, nakon kojeg slijedi animirani film u kojem se objašnjava tema na temelju konkretne situacije. Nakon animiranog filma možete pročitati više o temi i napokon testirati svoje znanje. Ako želite, možete ispisati potvrdu o pohađanju obuke.

Tečaj e-obuke dostupan je na 23 jezika na internetskoj stranici CEN/CENELEC-a. Odaberite hrvatski jezik i saznajte više o sljedećem:
Dodatni modul sadrži studije slučaja o prednostima sudjelovanja u normizaciji i upotrebe norma.
Tečaj e-obuke dostupan je na:

http://www.standards-esme.eu/login/index.php