Imenovan v.d. ravnatelj HZN-a

29.12.2016 9:05:00
Igor Božičević, dipl. ing. prom., univ. spec. oec., imenovan je vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja (NN 123/2016). Do imenovanja, g. Božičević je bio voditelj Odsjeka za prodaju i marketing u HZN-u.


Igor Božičević

Radi isteka mandata dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme Miran Škerl razriješen je dužnosti (NN 123/2016).