Zatvoreni natječaji

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 7. studenog 2022. ()
Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 3. studenog 2021. ()

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 05. ožujka 2021. ()

Broj: HZN-1-7/2021-IBO-1 od 1. ožujka 2021. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj 23/2021 od 5. ožujka 2021. te mrežnim stranicama odnosno na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za norme ()Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme
 ()

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 08. svibnja 2019. ()

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 07. veljače 2019. ( , )
Broj: HZN-1-4/2019-IBO-1 od 6. veljače 2019. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj 14/2019 od 7. veljače 2019., na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za norme. ()

 
 
 
Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za norme - 12. ožujka 2019. ()

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 13. lipnja 2018. ()

Javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatskog zavoda za norme - 28. veljače 2018.
Broj: HZN-1-13/2018-IBO-1 od 23. veljače 2018. godine, objavljenog u Narodnim novinama broj 19/18 od 28. veljače 2018., na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za norme ()
 

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme