Hrvatske norme (HRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkih odbora. Hrvatske norme mogu nastati na ova četiri načina:
Oznaka načina prihvaćanja navedena je uz referencijsku oznaku hrvatske norme.
Hrvatske su norme zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.