Članstvo

Dosadašnja uključenost gospodarstva u hrvatsku normizaciju znatno je unaprijeđena učlanjivanjem
gospodarskih subjekata u HZN i njihovim sudjelovanjem u upravljanju i radu HZN-a u svojstvu redovitog i promatračkog člana.
 
Neka prava redovitih članova HZN-a:

Pravilnik o članstvu
Odluka o iznosu članarina u HZN-u
Prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme (obrazac TU01-2014-02)
Prijava za suradnju TDU s Hrvatskim zavodom za norme (obrazac TU07-2009-06)
Prijava za sudjelovanje u radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme
(obrazac TU10-2014-02)