Normativni dokument

dokument koji daje pravila, upute ili značajke za različite djelatnosti ili njihove rezultate
NAPOMENA 1: Naziv "normativni dokument" rodni je naziv koji obuhvaća dokumente kao što su norme, tehničke specifikacije, upute za primjenu i propise.
NAPOMENA 2: "Dokumentom" se smatra svaki nosač na kojemu je zapisana određena obavijest.
NAPOMENA 3: Nazivi za različite vrste normativnih dokumenata određuju se tako da uzimaju u obzir dokument i njegov sadržaj kao jedinstvenu cjelinu.