Upute za primjenu

dokument kojim se preporučuju načini ili postupci projektiranja, izradbe, ugradbe, održavanja ili uporabe opreme, konstrukcija ili proizvoda
NAPOMENA: Upute za primjenu mogu biti norma, dio norme ili neovisne o normi.