Organizacija

tijelo utemeljeno na članstvu drugih tijela ili pojedinaca koje ima statut i vlastitu upravu