Normizacijsko tijelo

tijelo s priznatom djelatnošću u normizaciji