Normirno tijelo

normizacijsko tijelo priznato na nacionalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini čija je osnovna djelatnost, u skladu s njegovim statutom, priprema, odobravanje ili prihvaćanje norma koje su dostupne javnosti
NAPOMENA: Normirno tijelo može imati i druge osnovne djelatnosti.