Preskočite na glavni sadržaj
EN

Promotional publications

 • Norms @ fun

 •  (PDF 1.18 MB )
 • Standards @ activities

 •  (PDF 4.83 MB )
 • Norms @ jobs

 •  (PDF 2.23 MB )
 • World of Norms
 • Ova publikacija na pristupačan i popularan način predstavlja norme koje značajno utječu na svakodnevni život i gospodarski napredak svake zemlje. Posebno je važna njihova uloga u procesu tehničkog usklađivanja s Europom i svijetom. Publikacija daje odgovore na pitanja što su norme, kako nastaju i kome su potrebne. Nadalje, pojašnjava se što je normizacija i kako se u Republici Hrvatskoj odvija proces normizacije.
 • Building infrastructure for sustainable development
 • Mjeriteljstvo, normizacija i ocjena sukladnosti predstavljaju stupove znanja za razvoj tehničke infrastrukture, a time i za održivi razvoj i puno sudjelovanje u međunarodnoj trgovini. O tim stupovima znanja, međusobno čvrsto povezanim, pročitajte više u ovoj publikaciji. Publikaciju su zajednički izdali Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija.
 • My job at ISO
 • Promotivna publikacija Moj posao u ISO-u prijevod je dokumenta My ISO Job koji je u prvome redu namijenjen stručnjacima, imenovanim članovima delegacije nacionalnoga normirnog tijela koji sudjeluju na sastancima i u radu određenoga ISO-ova odbora i stručnjacima koji su imenovani za sudjelovanje u radu ISO-ovih radnih skupina. Knjižica je vrlo korisna za sve članove tehničkih odbora HZN-a bez obzira na to jesu li ili nisu uključeni u rad na izradi međunarodnih norma jer daje osnovne informacije o ISO-u općenito, ISO-ovim metodama rada te o sudionicima u procesu razvoja međunarodnih norma koje mogu pomoći u boljem razumijevanju normizacijskog rada i metoda rada tehničkih odbora.
  Osim toga upućuje na internetske adrese na kojima se nalazi mnogo javno dostupnih informacija o tehničkome radu (www.iso.org; www.iso.org/tc).

  PDF
 • ISO and conformity assessment
 • Ocjenjivanje sukladnosti znači provjeravanje jesu li proizvodi, usluge, materijali, procesi, sustavi i osoblje u skladu sa zahtjevima norma, propisa ili drugih specifikacija. Ono koristi proizvođačima, pružateljima usluga, korisnicima, potrošačima i zakonodavcima, olakšava međunarodnu trgovinu te podupire održivi razvoj.

  Više o koristima ocjenjivanja sukladnosti, pročitajte u ovoj publikaciji koju je izdao Hrvatski zavod za norme.

  PDF (240kb)
 • ISO and consumers
 • Međunarodne norme podupiru razvoj i trgovinu proizvodima i uslugama koji u većoj mjeri ispunjavaju očekivanja potrošača s obzirom na sigurnost i zdravlje, prikladnost za namjenu, zaštitu okoliša i druga svojstva. ISO nastoji osigurati da njegove norme budu u skladu sa zahtjevima tržišta i da ispunjavaju potrebe krajnjih korisnika, najčešće potrošača koji su u sve većoj mjeri izloženi globalnoj ponudi proizvoda i usluga. Predstavnici potrošača koji sudjeluju u razvoju norma mogu pružiti podatke o sigurnosnim aspektima i osigurati da se oni na ispravan način uzmu u obzir u radu na normama, daju primjere stvarne uporabe (ili pogrešne uporabe) proizvoda i usluga te savjete o pitanjima komunikacije.

  Ovo je jedna od niza publikacija Međunarodne organizacije za normizaciju o sudjelovanju predstavnika potrošača u normizacijskome radu, koju je Hrvatski zavod za norme preveo i objavio na hrvatskome jeziku.

  PDF (290kb)
 • ISO and social responsibility
 • ISO je pokrenuo razvoj buduće norme ISO 26000 koja će davati dragovoljne upute o društvenoj odgovornosti, a namijenjena je za uporabu u svim vrstama organizacija i u javnome i u privatnome sektoru, i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Pomoći će im u njihovim nastojanjima da posluju na društveno odgovoran način, što društvo u sve većoj mjeri zahtijeva. Norma ISO 26000 ne sadržava zahtjeve nego smjernice pa se stoga neće primjenjivati kao norma za certifikaciju kao norme ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

  Dodatne informacije o normi ISO 26000 i ISO-ovoj radnoj skupini za društvenu odgovornost koja izrađuje tu normu potražite u ovoj brošuri koju je izdao Hrvatski zavod za norme i na internetskoj stranici: www.iso.org/sr.

  PDF (250kb)
HZN e-glasilo 6/2024
The official bulletin of the Croatian Standards Institute (HZN Glasilo) is issued every two months. It contains Announcements of normative documents with data on the results of Croatian, international and European standardization.

HZN Glasilo bulletin deals with standardization topics and brings news from HZN and international and European standards bodies...
HZN is a member
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo