Katalog hrvatskih norma

Katalog hrvatskih norma obuhvaća sve prihvaćene normizacijske dokumente.

Glavni dio kataloga čini pregled norma i drugih normativnih dokumenata razvrstanih prema predmetima koji omogućuje odabir dokumenata po njihovim predmetima i daje sve podatke o tim dokumentima.

Indeksi područja temelje se na Međunarodnoj razredbi norma (engl.: International Classification for Standards, ICS)
 
Katalog norma po ICS-u
 
Ovaj katalog sadrži popis svih hrvatskih norma i drugih publikacija koje su prikazane po predmetima u skladu s Međunarodnom razredbom norma (engl.: International Classification for Standards; ICS).
 
Kako upotrebljavati katalog hrvatskih norma:

Predmetni ustroj je hijerarhijska razredba koja se sastoji od tri razine. Razina 1 pokriva široko područje djelatnosti u normizaciji, na primjer tehniku cestovnih vozila, poljoprivredu, elektrotehniku. Svako područje ima dvoznamenkastu oznaku, npr.:
 
 29    ELEKTROTEHNIKA
 
 
Ta se područja dalje dijele u skupine (razina 2). Oznaka skupine sastoji se od oznake područja i troznamenkastog broja skupine međusobno odvojenih točkom, npr.;
 
 29.120    električni pribor
 
 
Skupine se dalje dijele u podskupine (razina 3). Oznaka podskupine sastoji se od oznake skupine i dvoznamenkastog broja međusobno odvojenih točkom, npr.:

 29.120.50     Osigurači i drugi uređaji za nadstrujnu zaštitu
 
 
Hrvatske norme i srodni normativni dokumenti razvrstavaju se u ovom pregledu u područja, skupine, i podskupine u skladu s predmetnim ustrojem. Popis norma razvrstanih prema predmetu sastoji se od ovih bibliografskih podataka:

(1) Oznaka norme - Sastoji se od predmetka, rednog broja i godine izdanja (vidi primjer):

(1)  (2) (3)  (4) (5) (6) (7)
HRN ISO 4226:1997 1. izd. pp. (hr) 6 str. (B) TO 146
Kakvoća zraka - Opća gledišta - Mjerne jedinice
(8)


Predmetci iz oznake norme imaju ova značenja:
(2) Izdanje - označuje izdanje norme
Tehnički odbori Hrvatskog zavoda za norme hrvatske norme povremeno podvrgavaju pregledu radi određivanja njihova daljnjeg statusa, a najduže razdoblje za to iznosi pet godina

(3) Način nastajanja norme - pp (prihvaćanje strane norme uz prijevod na hrvatski jezik)

(4) Jezik norme - Hrvatske norme preuzete iz normizacijskih sustava međunarodnih normizacijskih organizacija , regionalnih organizacija ili normizacijskih sustava drugih država mogu biti na hrvatskom jeziku te na službenim jezicima normizacijskih organizacija iz čijeg su sustava preuzete, odnosno na više tih jezika. Kratice jezika utvrđene su  međunarodnom normom ISO 639-1 .

(5) Broj stranica norme

(6) Cjenovni razred - Pojedinosti o cjenovnim razredima daju se na posebnoj stranici.

(7) Tehnički odbor - Oznaka TO odnosi se na tehnički odbor Hrvatskog zavoda za norme koji je odgovoran za prihvaćanje i održavanje norme.

(8) Naziv norme