Prijevodi CEN/CENELEC dokumenata

CEN/CENELEC Guide 1, Status europske norme
1. izdanje 2001. godine, dvojezično hr/en
Prijevod dokumenta br 7/2010 (.pdf)
CEN/CENELEC Guide 2, Interesi potrošača i priprema norma
Prijevod dokumenta br 2/2008 (.pdf)
CEN/CENELEC Guide 17, Upute za pisanje norma uzimajući u obzir potrebe mikro, malih i srednjih poduzeća (SME)
Prijevod dokumenta br. 3/2010 (.pdf)
CEN/CENELEC Guide 18, Provedba posebnih sporazuma povjerenih CEN-u i CENELEC-u u skladu s okvirnim partnerskim sporazumima Europske komisije i EFTA-e 2009. (FPA 2009) koji obuhvaćaju zadatke koji se dodjeljuju CEN-u i CENELEC-u u vezi s europskom normizacijom
Prijevod dokumenta br. 8/2011 (.pdf)
CEN/CENELEC Guide 19, Smjernice za upravljanje posebnim sporazumima nacionalnih članova uključujući načela podugovaranja
Prijevod dokumenta br. 9/2011 (.pdf)