Unutrašnja pravila za normizaciju

Unutrašnja pravila za normizaciju u skladu s čl. 25 Statuta donosi Upravno vijeće HZN-a.

Svi dijelovi unutrašnjih pravila za normizaciju Hrvatskoga zavoda za norme (HZN) usklađeni su s pravilima međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Unutrašnja pravila za normizaciju u prvome su redu namijenjena za uporabu zaposlenicima HZN-a i tehničkim odborima, a posebno predsjednicima i tajnicima tehničkih odbora te svima koji su uključeni u izradbu nacrta norma i nacrta drugih dokumenata HZN-a dostupnih javnosti.

Pravila rada hrvatske normizacije pod zajedničkim nazivom Unutrašnja pravila za normizaciju sastoje se od šest dijelova.UPN 1:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela
Dokument: (pdf 282k)UPN 2:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 2. dio: Vrste dokumenata i njihovo označivanje
Dokument: (pdf 234k)UPN 3:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 3. dio: Izrada i donošenje hrvatskih norma i drugih dokumenata
Dokument: (pdf 400k)UPN 4:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 4. dio: Osnivanje i rad programskih odbora
Dokument: (pdf 210k)UPN 5:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 5. dio: Osnivanje i rad tehničkih odbora
Dokument: (pdf 288k)UPN 6:2014, Unutrašnja pravila za normizaciju – 6. dio: Sastavljanje i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih javnosti
Dokument: (pdf 241k)


Prijevod CEN/CENELEC Internal regulations, Part 3, 2010 sastavni je dio UPN 6
Dokument: (pdf 1,3Mb)