Što je Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius je zbirka međunarodnih standarda za hranu, smjernica i kodova dobre prakse kojima je glavna namjena zaštita zdravlja potrošača i osiguranje poštenih postupaka u trgovini hranom.
Codex Alimentarius služi kao osnova za mnoge nacionalne norme i propise za hranu.
 
Svjetska trgovinska organizacija (WTO) priznaje Komisiju Codex Alimentariusa (CAC) kao najvažnije međunarodno tijelo u uspostavljanju standarda za sigurnost hrane.
 
Republika Hrvatska je članica CAC-a od 1994. godine, a HZN je Codexova kontaktna točka za Republiku Hrvatsku.Kontakt: 
Iva Mraović,
e-mail:
iva.mraovic@hzn.hr
codex.croatia@hzn.hr

HZN e-glasilo 12/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više