Normoteka

RAD SA STRANKAMA
Ponedjeljak - petak od 8:30 do 15:00 sati

Najava na telefon
01 610 60 51 / 01 610 60 59


ADRESA
Ulica grada Vukovara 78, Istočni ulaz*
HR – 10000 Zagreb
e-mail kontakt


PRODAJA
tel: 01 610 60 52, fax: 01 610 93 25
e-mail kontakt
 
Normoteka je informacijska, dokumentacijska i komunikacijska središnjica Hrvatskoga zavoda za norme koja pohranjuje i održava zbirke norma i drugih normativnih dokumenata i publikacija s pratećim bazama podataka putem kojih
se pretražuju i pronalaze odgovarajući podaci o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije.
Korisnicima normoteke omogućuje se besplatan uvid u sadržaj norma kao i u ostale dokumente iz fonda i pristup svim raspoloživim informacijama. Također im je osiguran prostor i oprema za rad te stručna pomoć osoblja pri pretraživanju i definiranju njihovih zahtjeva.
 

USLUGE NORMOTEKE 

 usluga je kojom se isporuka norma obavlja odmah nakon narudžbe korisnika, a norme se naplaćuju iz novca koji je unaprijed uplaćen na račun HZN-a.
  • Usluga informiranja odnosi se na hrvatske, europske i međunarodne norme.Na zahtjev korisnika, jednokratno, šest ili 12 puta godišnje, isporučuju se popisi norma prema upitu (jednom tehničkom odboru, jednoj skupini ili podskupini Međunarodne razredbe norma – ICS, tehničkome propisu ili europskoj direktivi novoga pristupa).
  • Pretplata na norme
  • Usluga održavanja stalnih narudžaba odnosi se na hrvatske i međunarodne norme, a uključuje praćenje objavljivanja novih norma prema odabranom užem području (jednom tehničkom odboru, jednoj skupini ili podskupini Međunarodne razredbe norma - ICS), izradu pregleda podataka te isporuku novih norma.
Cijena isporučenih norma određuje se prema Cjeniku norma i drugih publikacija.
Navedene usluge naplaćuju se prema Cjeniku usluga Hrvatskoga zavoda za norme.
 
Potrebni obrasci za narudžbe usluga dostupni su ovdje.

FOND NORMOTEKE

Zbirke norma Periodika i ostale publikacije u normizaciji 

HZN e-glasilo 4/2022

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više