Normoteka


RAD SA STRANKAMA
Ponedjeljak - petak od 8:30 do 15:00 sati

Najava na telefon
01 610 60 51 / 01 610 60 59

ADRESA
Ulica grada Vukovara 78, Istočni ulaz*
HR – 10000 Zagreb
e-mail kontakt

PRODAJA
tel: 01 610 60 52, fax: 01 610 93 25
e-mail kontakt
 

Normoteka je informacijska, dokumentacijska i komunikacijska središnjica Hrvatskoga zavoda za norme koja pohranjuje i održava zbirke norma i drugih normativnih dokumenata i publikacija s pratećim bazama podataka putem kojih se pretražuju i pronalaze odgovarajući podaci o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije.

Korisnicima normoteke omogućuje se besplatan uvid u sadržaj norma kao i u ostale dokumente iz fonda i pristup svim raspoloživim informacijama. Također im je osiguran prostor i oprema za rad te stručna pomoć osoblja pri pretraživanju i definiranju njihovih zahtjeva.


USLUGE NORMOTEKE 

Usluga informiranja odnosi se na hrvatske, europske i međunarodne norme.
Na zahtjev korisnika, jednokratno, šest ili 12 puta godišnje, isporučuju se popisi norma prema upitu (jednom tehničkom odboru, jednoj skupini ili podskupini Međunarodne razredbe norma – ICS, tehničkome propisu ili europskoj direktivi novoga pristupa).

Pretplata na norme usluga je kojom se isporuka norma obavlja odmah nakon narudžbe korisnika, a norme se naplaćuju iz novca koji je unaprijed uplaćen na račun HZN-a.

Usluga održavanja stalnih narudžaba odnosi se na hrvatske i međunarodne norme, a uključuje praćenje objavljivanja novih norma prema odabranom užem području (jednom tehničkom odboru, jednoj skupini ili podskupini Međunarodne razredbe norma - ICS), izradu pregleda podataka te isporuku novih norma. Cijena isporučenih norma određuje se prema Cjeniku norma i drugih publikacija.

Navedene usluge naplaćuju se prema Cjeniku usluga Hrvatskoga zavoda za norme.

Potrebni obrasci za narudžbe usluga dostupni su ovdje.


FOND NORMOTEKE

Zbirke norma

Periodika i ostale publikacije u normizaciji 
  • Godišnji izvještaji o radu normirnih tijela i organizacija
  • Stručni časopisi:
    Ambalaža, Brodogradnja, Hrvatske šume, Koža i obuća, Sigurnost, Mineral, Plin, Svijet po mjeri, Tehnoeko i dr.

HZN e-glasilo 5/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više