Preskočite na glavni sadržaj
HR

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti
Hrvatski zavod za norme nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog zavoda za norme koje se nalazi na adresi https://www.hzn.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.hzn.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku  nepristupačan je zbog:
  • PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.
  • Slike i datoteke nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst).
  • Dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise.
  • Dio postavljenih dokumenata autorsko je djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivome obliku.
  • Pomoću tipkovnice ne može se pristupiti postavkama pristupačnosti ni povećanju fonta.
Hrvatski zavod za norme radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  
  
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog zavoda za norme.
Hrvatski zavod za norme će redovito revidirati ovu izjavu usporedno s otklanjanjem razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Hrvatski zavod za norme ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.
Sve upite povezane s pristupačnosti mrežnog sjedišta Hrvatskog zavoda za norme mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupinfo@hzn.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo