Preskočite na glavni sadržaj
HR

Proizvođači vozila i dijelova vozila

 • Uvod
 • Niz međunarodnih norma o VIN oznaci (Vehicle Identification Number) i njihova primjena osigurava jedinstveni sustav označavanja svih cestovnih vozila proizvedenih diljem svijeta.
   
  ISO 3779:2009, Road vehicles - Vehicle identification number (VIN) - Content and structure
  ISO 4030:1983, Road vehicles - Vehicle identification number (VIN) - Location and attachment
  ISO 3780:2009, Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code
  ISO 4100:1980, Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code
   
  Navedene su norme u primjeni u Republici Hrvatskoj kao hrvatske norme.
   
  HRN ISO 3779:2010, Cestovna vozila - Identifikacijska oznaka vozila - Sadržaj i građa (ISO 3779:2009)
  HRN ISO 4030:1998, Cestovna vozila - Identifikacijska oznaka vozila - Mjesto i način postavljanja (ISO 4030:1983)
  HRN ISO 3780:2011, Cestovna vozila - Međunarodna oznaka proizvođača (ISO 3780:2009)
  HRN ISO 4100:1998, Cestovna vozila - Međunarodna oznaka proizvođača dijelova (ISO 4100:1980)
   
  VIN oznaka (jedinstveni broj za označavanje vozila) mora biti takav da nedvojbeno identificira svako vozilo proizvedeno u svijetu te ne smiju postojati dvije identične VIN oznake na različitim vozilima proizvedenima na svijetu u razdoblju kraćem od 30 godina. U svrhu osiguranja takvog označavanja vozila, kao dio VIN oznake uvedena je WMI (World Manufacturer Identifier) oznaka za svakog proizvođača na svijetu i ta oznaka ugrađuje se kao sastavni dio VIN oznake na točno određena mjesta unutar VIN oznake, što omogućuje da se iz VIN oznake izravno može očitati država i proizvođač vozila.
   
  Na sličan način označuju se i dijelovi za vozila i u tu svrhu uvedena je WPMI oznaka (World Part Manufacturer Identifier).
   
  Society of Automotive Engineers, Inc. (S.A.E.) Warrendale, Sjedinjene Američke Države, kao "Registration Authority" vodi brigu o primjeni navedenih međunarodnih norma i svakoj zemlji dodjeljuje jedan dio WMI oznake.
  Drugi dio oznake dodjeljuju normirna tijela pojedinih zemalja proizvođačima vozila sa svog područja. Na taj način, zajedno s ostalim dijelovima VIN oznake, koje pridružuju proizvođači vozila, osigurava se jedinstveno označavanje svih vozila proizvedenih diljem svijeta u dužem vremenskom razdoblju.
 • O postupku
 • Zahtjev za dodjelu WMI i/ili WPMI oznake podnosi se pismenim putem. Uz zahtjev je potrebno podnijeti dokaz o ispunjavanju kriterija za dodjelu WMI i/ili WPMI oznake. Pravne osobe kao dokaz prilažu izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda, a fizičke osobe (obrtnici) presliku obrtnice iz koje je vidljivo da je osoba registrirana za proizvodnju vozila i/ili dijelova vozila. U iznimnim slučajevima, HZN može WMI oznaku dodijeliti i pravnoj osobi koja nije registrirana kao proizvođač vozila, ako na drugi način može dokazati da je kvalificirana za proizvodnju vozila (zadruge, obrazovne ustanove s praktičnom nastavom i sl.).
   
  WMI i/ili WPMI oznaka može se dodijeliti fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće kriterije:
  • da nema ranije dodijeljenu WMI i/ili WPMI oznaku
  • da je proizvođač fizička osoba (obrtnik) ili pravna osoba registrirana za proizvodnju vozila i/ili dijelova vozila ili na drugi način ispunjava kriterije za dodjelu
  Osoba koja već ima dodijeljenu WMI oznaku može zatražiti dodjeljivanje WPMI oznake, i obrnuto.
             
  Nakon podnošenja zahtjeva, podnositelju se šalje predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
   
  Nakon uplate naknade, HZN proizvođaču vozila dodjeljuje WMI oznaku koju šalje na potvrdu u Society of Automotive Engineers (SAE). Nakon što SAE potvrdi dodijeljenu oznaku, proizvođaču se izdaje potvrda o dodijeljenoj WMI oznaci proizvođaču vozila.
   
  WPMI oznaku ne treba slati na potvrdu u SAE, ali mora biti dodijeljena u skladu s normom HRN ISO 4100:1998.
   
  Proizvođač je dužan čuvati potvrdu o dodijeljenoj WMI i WPMI oznaci kao trajni dokument i dokaz da može, u skladu s normama HRN ISO 3779:2010 i HRN ISO 4030:1998, dodjeljivati i postavljati VIN oznake na proizvedena vozila. Proizvođač je odgovoran za pravilnu uporabu i jedinstvenost dodijeljenih VIN oznaka u skladu s navedenim normama i zakonskim propisima.
   
  HZN vodi evidenciju o dodijeljenim WMI i WPMI oznakama i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.
 • Registar proizvođača vozila
 • Registar proizvođača vozila
 • Registar proizvođača dijelova vozila
 • Registar proizvođača dijelova vozila
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo