Besplatan pristup publikacijama o elektroničkom računu

Europska komisija sponzorira pristup dvijema CEN publikacije na osnovu kojih se izrađuju elektronički računi ... Saznajte više

Elektromagnetska polja u ljudskome okolišu i izazovi normizacije

Mehanizmi međudjelovanja EM polja i ljudskoga bioenergetskog polja ... Saznajte više

Nove tehnologije i normizacija u telekomunikacijama

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se  intenzivno razvijaju ... Saznajte više

Normizacija i pametni gradovi

Mobilne komunikacije i informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) posebno se intenzivno razvijaju  ... ... Saznajte više

Dobrodošli na web stranicu Hrvatskog zavoda za norme

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
  • povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa,
  • čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,
  • promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga,
  • osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,
  • poboljšanja proizvodne učinkovitosti,
  • ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
  • otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.
Više o nama

HZN e-glasilo 10/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više