Preskočite na glavni sadržaj
HR

HRN EN ISO 9000 - Upravljanje kvalitetom


HRN EN ISO 9000:2015 5. izd. pr-pp (hr,en-en) TO 574
Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)
Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)

HRN EN ISO 9001:2015 6. izd. pr-pp (hr-en) TO 574
Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9001:2015; EN ISO 9001:2015)
Quality management systems – Requirements (ISO 9001:2015; EN ISO 9001:2015)

HRN EN ISO 9004:2018 4. izd. pr (en) TO 574
Upravljanje kvalitetom  Kvaliteta organizacije  Upute za ostvarivanje trajnog uspjeha (ISO 9004:2018; EN ISO 9004:2018)
Quality management  Quality of an organization  Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018; EN ISO 9004:2018)

HRN EN ISO 9000:2015
Ta međunarodna norma opisuje osnovne pojmove i načela upravljanja kvalitetom koji su univerzalno primjenjivi na sljedeće:
     — organizacije koje teže trajnom uspjehu kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom;
     — kupce koji žele imati povjerenje u sposobnost organizacije da dosljedno isporučuje proizvode i pruža usluge koji ispunjavaju njihove zahtjeve;
     — organizacije koje se žele uvjeriti da će njihovi dobavljači ispunjavati njihove zahtjeve za proizvode i usluge
     — organizacije i zainteresirane strane koje nastoje poboljšati komunikaciju kroz zajedničko razumijevanje nazivlja koji se upotrebljava u upravljanju kvalitetom;
     — organizacije koje provode ocjenjivanje sukladnosti prema zahtjevima norme ISO 9001;
     — pružatelje usluga izobrazbe, ocjenjivanja ili savjetovanja u upravljanju kvalitetom;
     — one koji izrađuju srodne norme.

U toj se međunarodnoj normi navode nazivi i definicije koji se primjenjuju na sve norme za upravljanje kvalitetom i sustave upravljanja kvalitetom koje je izradio ISO/TC 176. 

HRN EN ISO 9001:2015
Ta međunarodna norma temelji se na načelima upravljanja kvalitetom opisanim u ISO 9000. Opisi uključuju iskaz svakog načela, obrazloženje zašto je to načelo važno za organizaciju, neke primjere koristi povezanih s načelima i primjere tipičnih mjera za poboljšanje uspješnosti organizacije kada primjenjuje to načelo.
Načela upravljanja kvalitetom su:
     — usmjerenost na kupca
     — vodstvo
     — uključivanje ljudi
     — procesni pristup
     — poboljšavanje
     — donošenje odluka na temelju dokaza
     — upravljanje odnosima.

HRN EN ISO 9004:2018
Norma daje smjernice organizacijama kako osigurati trajni uspjeh u složenom i zahtjevnom okruženju obilježenom stalnim promjenama, u odnosu na načela upravljanja kvalitetom opisana u normi ISO 9000:2015. Ako se primjenjuju skupno, načela upravljanja kvalitetom mogu osigurati jedinstven temelj za vrijednosti i strategije organizacije.
Dok je ISO 9001:2015 usmjeren na osiguranje povjerenja u proizvode i usluge organizacije, ISO 9004:2018 bavi se osiguranjem povjerenja u sposobnost organizacije da ostvari trajni uspjeh.

HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo