Preskočite na glavni sadržaj
HR

Postupak izrade hrvatskih norma

Hrvatske norme izrađuju tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme (HZN/TO) postupkom od šest faza:
  • 1. faza: Poticaj
  • 2. faza: Pripremna faza
  • 3. faza: Nacrt odbora
  • 4. faza: Javna rasprava
  • 5. faza: Odobravanje
  • 6. faza: Objava
U nekim slučajevima, kad nisu osnovani odgovarajući TO-i, europske se norme smiju, ako je potrebno, prihvatiti kao hrvatske norme po takozvanom "skraćenom postupku". Kod skraćenog postupka moguće je ispustiti određene faze. Takav dokument daje se izravno na odobravanje kao nacrt hrvatske norme (nHRN) na javnu raspravu (4. faza), bez prolaženja kroz prethodne faze.

Više pojedinosti o tome kako se izrađuju hrvatske norme, pogledati u dokumentu UPN 3, Unutrašnja pravila za normizaciju - 3. dio: Izrada i donošenje hrvatskih norma i drugih dokumenata.

U nastavku slijedi kratki opis svake od šest faza:

1. faza: Poticaj
Prvi je korak u izradi hrvatske norme potvrditi da je određena norma potrebna ili da je potrebno prihvatiti određenu europsku/međunarodnu normu. Prijedlog za novi projekt (ipHRN) dostavlja se Tehničkoj upravi (TU) koja donosi odluku o uključivanju novoga projekta u program rada odgovarajućeg HZN/TO-a ili odbija prijedlog.

2. faza: Pripremna faza
Za pripremu radnog nacrta hrvatske norme (nrHRN) HZN/TO ili TU obično osniva radnu skupinu sastavljenu od stručnjaka za to područje. Mogu se razmatrati uzastopni radni nacrti sve do izrade najboljega tehničkog rješenja za predmet na koji se ono odnosi. U toj se fazi radni nacrt (nrHRN) prosljeđuje matičnomu odboru radne skupine ili TU-u radi dobivanja suglasnosti.

3. faza: Nacrt odbora
Nakon što se radni nacrt odobri kao nacrt odbora (noHRN), tajništvo odbora ga registrira. Nacrt odbora se distribuira članovima HZN/TO-a radi komentiranja i odobravanja. Mogu se razmatrati uzastopni nacrti odbora sve dok se ne postigne konsenzus o tehničkom sadržaju. Kad se konsenzus postigne, tekst se dovršava kao nacrt hrvatske norme (nHRN).

4. faza: Javna rasprava
Nacrt hrvatske norme (nHRN) daje se na javnu raspravu i davanje primjedaba u roku od dva mjeseca. Ako pristignu primjedbe tehničke prirode, tekst se vraća HZN/TO-u koji ga je izradio na daljnje razmatranje i prerađeni dokument će se ponovno dati na javnu raspravu kao nacrt hrvatske norme (nHRN).

5. faza: Odobravanje
Ako tijekom javne rasprave ne pristignu nikakve primjedbe na nacrt hrvatske norme (nHRN) ili pristignu samo primjedbe uredničke prirode, tekst se uređuje i odobrava kao konačni nacrt hrvatske norme (nkHRN). Konačni tekst (nkHRN) mora odobriti kao hrvatsku normu HZN/TO koji ga je izradio.

6. faza: Objava
Jednom kad je konačni tekst hrvatske norme već odobren, u njega se smiju unositi samo manje uredničke izmjene, ako i gdje je to potrebno. Konačni tekst se mora odobriti za objavu kao hrvatska norma (HRN).

Preispitivanje hrvatskih norma (potvrđivanje, prerada, povlačenje)
Svakih pet godina HZN/TO-i preispituju hrvatske norme koje su izradili. Većinom glasova članova HZN/TO-a donosi se odluka hoće li hrvatska norma biti potvrđena, prerađena ili povučena.


Tablica kodova faza za prikaz faza razvoja hrvatskih norma sastavni je dio UPN 3:2021, Unutrašnja pravila za normizaciju - 3. dio: Izrada i donošenje hrvatskih norma i drugih dokumenata (vidi stranicu 29).
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo