Preskočite na glavni sadržaj
HR

Službeno obavješćivanje u području norma

Službeno obavješćivanje u području norma provodi Informacijska točka HZN-a u skladu s Uredbom o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva (NN 28/2009, NN 154/2009). Uredba preuzima odredbe Direktive 98/34/EC Europskog parlamenta i Vijeća i njezine dopune 98/48/EC u potpunosti.

Informacijska točka HZN-a provodi službeno obavješćivanje prema CEN-u od travnja 2007. godine, a prema CENELEC-u od siječnja 2010. godine.

Obavijesti članova i pridruženih članova, CEN objavljuje u dokumentu „CEN Monthly Notification Register“, a CENELEC u „DIRECTIVE 98/34/EC - Register of new national standardization initiatives notified under subsectors in the scope of CENELEC”.

Redovitim objavljivanjem tih dokumenata HZN obavještava hrvatsku javnost o novim nacionalnim normizacijskim projektima svih članova i pridruženih članova CEN-a i CENELEC-a.
 
Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma,
tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva


Članak 5.
. . .
(3) Informacijska točka za provedbu službenog obavješćivanja za područje norma u smislu ove Uredbe djeluje u okviru nacionalnog normirnog tijela Republike Hrvatske (u nastavku teksta: hrvatsko nacionalno normirno tijelo).

 
Članak 9.
(1) U skladu sa člancima 5. i 7. ove Uredbe, hrvatsko nacionalno normirno tijelo službeno obavještava ISA-u, europska tijela za normizaciju i nacionalna normirna tijela iz dodataka I. i II. ove Uredbe da je u svoj normizacijski program uključilo pripremu, odnosno izmjenu određene nacionalne norme, osim ako se radi o prihvaćanju nacionalne norme koja je istovjetna ili istovrijedna kojoj međunarodnoj odnosno europskoj normi.
. . .

Članak 10.
(1) Hrvatsko nacionalno normirno tijelo će na zahtjev EK-e, odnosno tijela za normizaciju navedenih u dodacima I. i II. ove Uredbe dostaviti nacrte hrvatskih norma iz članka 9. ove Uredbe i obavijestiti njih i ISA-u o mjerama poduzetim u vezi s bilo kojom njihovom primjedbom povezanom s tim nacrtima.
(2) Hrvatsko nacionalno normirno tijelo će na zahtjev nacionalnih normirnih tijela navedenih u dodatku II. ove Uredbe omogućiti njihovo uključivanje u svoj normizacijski rad.
(3) Hrvatsko nacionalno normirno tijelo neće se protiviti raspravi o predmetima normizacije iz svog normizacijskog programa na europskoj razini u skladu s pravilima koja su utvrdila europska tijela za normizaciju.
(4) Hrvatsko nacionalno normirno tijelo neće poduzimati nikakve mjere koje bi mogle štetiti usklađivanju norma na europskoj razini, a posebno neće objaviti novu ili izmijenjenu hrvatsku normu koja nije potpuno u skladu s odgovarajućom postojećom europskom normom.
 
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo