Preskočite na glavni sadržaj
HR

Statut HZN-a

Statut Hrvatskog zavoda za norme donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na sjednicama održanim 12. svibnja i 14. lipnja 2005. godine, a njegove izmjene na sjednici održanoj 28. lipnja 2010. godine.

Statutom se uređuje:
 • naziv, sjedište i pečat Hrvatskog zavoda za norme (HZN),
 • zastupanje i predstavljanje HZN-a,
 • djelatnost, ustrojstvo, članstvo u HZN-u,
 • tijela HZN-a, djelokrug njihova rada i način odlučivanja,
 • financiranje i poslovanje, imovina i odgovornost za obveze,
 • javnost rada, opći akti,
 • tajnost podataka,
 • nadzor nad radom i druga pitanja od značenja za rad HZN-a.
 
 • Statut Hrvatskog zavoda za norme (urednički pročišćeni tekst): (pdf 280k)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za norme (NN 76/2006): (pdf 114k)
 • Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Hrvatskog zavoda za norme (NN 96/2010)  
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo