Preskočite na glavni sadržaj
HR

Davatelji programskih usluga

 • Uvod
 • Kartice s integriranim krugovima, aplikacije za kartice i proizvođači aplikacija (softvera) definirane su međunarodnom normom ISO 7816, Identificanion cards – Integrated circuit(s) cards with contacts. Norma je izdana u 15 dijelova.
   
  U 5. dijelu, ISO/IEC 7816-5:2004, Registration of application providers, definiran je postupak registracije proizvođača aplikacija (davatelja programskih usluga) za smart kartice. Svaki davatelj programskih usluga, odnosno proizvođač softvera za "pametne" kartice, registrira se na jednom mjestu u svijetu, pri Danish Standards, Charlottenlund, Danska, koja je zadužena za primjenu navedene međunarodne norme i njezino održavanje (Registration Authority).
   
  Davateljima programskih usluga dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (Registered application provider identifier - RID).
   
  Hrvatski zavod za norme kao nacionalno normirno tijelo, a na zahtjev potencijalnih davatelja programskih usluga iz Republike Hrvatske, posreduje pri njihovoj registraciji na međunarodnoj razini. Podaci se vode u REGISTRU DAVATELJA PROGRAMSKIH USLUGA.
   
  NAPOMENA: Davateljima programskih usluga, koji su zainteresirani za navedeni sustav registriranja na međunarodnoj razini, na raspolaganju su u normoteci Hrvatskog zavoda za norme međunarodne norme za to područje. Dodatne upute i potrebni obrasci za prijavu međunarodnoj instituciji mogu se dobiti u Zavodu.
   

 • O postupku
 • Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
   
  Kriteriji za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:
   
  • identifikacijski broj mora biti namijenjen za uporabu u međunarodnom okruženju
  • podnositelj zahtjeva mora biti poslovni subjekt koji posluje po zakonskim propisima ili međunarodna organizacija zadužena za primjenu aplikacija na integriranim krugovima
  • podnositelj zahtjeva ne smije imati već dodijeljen identifikacijski broj za svoju uporabu.

  Iznimno, podnositelj može tražiti više od jednog broja, u tom slučaju odluku donosi tijelo koje upravlja postupkom registracije.

  • identifikacijski broj mora se početi upotrebljavati unutar jedne godine od registracije.

   
  Kriteriji za odbijanje zahtjeva za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:

  • ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava gore navedene kriterije
  • ako podnositelj zahtjeva nije davatelj programskih usluga
  • ako podnositelj zahtjeva traži određeni broj ili rezervaciju određenog broja izvan područja definiranog normom ISO/IEC 7816-5
  • ako se RID namjerava upotrijebiti radi identifikacije ili razlikovanja među djelatnostima unutar organizacije podnositelja, tj. ako se ne radi o odvojenim poslovnim subjektima.

  Svaki podnositelj može dobiti samo jedan identifikacijski broj davatelja programskih usluga. Davatelj kasnije može osigurati vlastite dodatke identifikacijskom broju radi razlikovanja svojih različitih aplikacija.
   
  Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
   
  Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u DS koji HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
   
  Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
   
  HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.

   
  Obrazac za prijavu
   

 • Registar davatelja programskih usluga
 • Registar davatelja programskih usluga
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo