Preskočite na glavni sadržaj
HR

Stručno vijeće

Svi članovi HZN-a čine Stručno vijeće.

Za predsjednika Stručnog vijeća u ovom mandatnom razdoblju izabran je: Igor Župančić, dipl. ing.

Stručno vijeće obavlja ove poslove:
  • razmatra pitanja u vezi s članstvom i daje prijedloge
  • razmatra prijedlog godišnjeg programa rada HZN-a i predlaže njegovo donošenje
  • razmatra godišnji izvještaj o radu HZN-a i daje prijedloge za poboljšanje rada
  • predlaže Upravnom vijeću kandidate za članove Savjeta za norme iz svojih redova
  • predlaže Vladi Republike Hrvatske kandidate za članove Upravnog vijeća iz svojih redova
  • razmatra i druga pitanja od interesa za hrvatsku normizaciju i daje prijedloge.
 
Stručno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na redovitim i izvanrednim sjednicama.
Redovita sjednica Stručnog vijeća održava se jedanput godišnje.
 
Izvanredna sjednica Stručnog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva:
  • najmanje četiri člana Upravnog vijeća
  • jedne petine članova Stručnog vijeća
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo