O nama

Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
 • povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa,
 • čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,
 • promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga,
 • osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije,
 • poboljšanja proizvodne učinkovitosti,
 • ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
 • otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

Politika kvalitete HZN-a (.pdf)
 

Hrvatski zavod za norme je član:
 • Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO)
 • Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC)
 • Europskog odbora za normizaciju (CEN)
 • Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC)
 • Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) (status: NSO member)

Hrvatski zavod za norme obavlja poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više