Kontakt

Hrvatski zavod za norme
Ulica grada Vukovara 78                 Tel: +385 1 610 60 95
10000 Zagreb                                  Fax: +385 1 610 93 21
OIB: 76844168802                          e-mail kontakt
MB: 01957406                                 Internet: www.hzn.hr


Prodaja

tel:  01/610 60 52
fax: 01/610 93 25
e-mail kontakt
Normoteka

tel:  01/610 60 51
fax: 01/610 60 60
e-mail kontakt
Elektronička kontaktna točka
za službeno dopisivanje
tijela državne uprave


e-mail kontakt

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više