WTO/TBT Informativna središnjica


Informativna središnjica o tehničkim propisima, normama
i postupcima za ocjenu sukladnosti

Kontakt: Mladen Radetić,  e-mail kontakt
WTO
Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini


Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 24. rujna 1998. godine u tijeku postupka pristupanja Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) osnovana je Informativna središnjica Republike Hrvatske o tehničkim propisima, normama i postupcima ocjenjivanja sukladnosti (engl.: WTO TBT enquiry point) u tadašnjem Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). U skladu s Uredbom o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004) poslove Informativne središnjice obavlja Hrvatski zavod za norme.

Informativna središnjica obavlja poslove utvrđene Sporazumom o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i obavješćuje Tajništvo WTO-a o hrvatskim tehničkim propisima i normama (provodi notifikacije).

U Informativnoj središnjici svi zainteresirani iz svih država članica Svjetske trgovinske organizacije mogu dobiti podatke i dokumentaciju o tehničkim propisima RH, hrvatskim normama, postupcima za potvrđivanje sukladnosti te članstvu i sudjelovanju RH u međunarodnim i regionalnim normirnim tijelima i sustavima za potvrđivanje sukladnosti te o dvostranim ili višestranim sporazumima u sklopu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini.
 

HZN e-glasilo 8/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više