Česta pitanja

 
Što je norma?
Norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu. Norme se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima.
Što je hrvatska norma?
Hrvatska norma je svaka norma koja je prihvaćena u Hrvatskome zavodu za norme i koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Koja je razlika između norma i drugih dokumenata koji nisu norme?
Drugi dokumenti različiti od norma su npr. tehničke specifikacije, kodeks dobre prakse, upute, preporuke, smjernice, izvještaji, tehnički sporazumi i sl.
Bitna je razlika između norma i tehničkih specifikacija i drugih dokumenata različita razina konsenzusa potrebna za njihovo donošenje. Norme i tehničke specifikacije sadrže odredbe koje treba zadovoljiti kakav proizvod, proces ili usluga (normativni elementi), dok ostale vrste dokumenata sadrže samo obavijesne odredbe (obavijesni elementi).
U kojem su obliku norme dostupne?
Hrvatske norme i ostali normativni dokumenti (HRN, HRS, HRI) i međunarodne norme (ISO i IEC) dostupni su u papirnatom i elektroničkom (pdf) obliku.
Ostale norme koje Hrvatski zavod za norme distribuira dostupne su isključivo u papirnatome obliku.
Normativni dokumenti kupljeni u elektroničkome obliku isporučuju se na CD-ROM-u.
Koja je cijena hrvatskih norma i na koji se način mogu naručiti?
Hrvatske norme prodaju se u skladu s Cjenikom norma i drugih publikacija i Cjenikom usluga. Osim pojedinačnog odabira norma, moguć je i odabir prema odabranom užem području koji uključuje određeni tehnički odbor te skupinu ili podskupinu prema međunarodnoj razredbi norma (ICS).
Norme, normativni dokumenti i ostale publikacije kojima HZN raspolaže naručuju se putem obrasca PM01 koji je dostupan na: https://www.hzn.hr/default.aspx?id=171. Popunjen obrazac potrebno je poslati putem faksa na: 01 610 93 25 ili putem e-pošte na: prodaja@hzn.hr
Koje se norme mogu kupiti u HZN-u?
U Hrvatskome zavodu za norme mogu se kupiti: hrvatske norme (HRN), međunarodne norme (ISO i IEC) njemačke norme (DIN), britanske norme (BS) i američke norme (ASTM). Osim navedenih zbirki koje HZN ima u svojem fondu, HZN posreduje u nabavi ostalih stranih norma, a zahtjev je potrebno poslati na: prodaja@hzn.hr
Na koji se način korisnici mogu informirati o normama?
Za sve upite o normama korisnici se mogu obratiti djelatnicima normoteke na tel. 01 610 60 51 ili 01 610 60 59, faksom na br. 01 610 60 60 ili mailom na: normoteka@hzn.hr.
Mogu li se norme dobiti na uvid?
U normoteci HZN-a moguće je dobiti na uvid norme i svu ostalu dokumentaciju iz fonda.
Uvid je besplatan, ali se radi provjere statusa i raspoloživosti fonda, opreme i stručne pomoći djelatnika normoteke za uvid potrebno najaviti na tel.: 01 610 60 51, 01 610 60 59 ili e-poštom na: normoteka@hzn.hr. Uredovno vrijeme normoteke za korisnike je radnim danom od 8:30 do 16:00 sati.
Postoji li popis hrvatskih norma koje služe kao podrška primjeni određenog zakona, propisa ili direktive?
Hrvatski zavod za norme na zahtjev tijela državne uprave priprema popise hrvatskih norma koji služe kao podrška primjeni određenog zakona ili pravilnika.
Popisi hrvatskih norma izrađeni su prema odgovarajućim popisima usklađenih europskih norma iz priopćenja Europske komisije objavljenih u Službenome listu Europske unije u okviru primjene europskih direktiva. Pripremljene popise usklađenih hrvatskih norma objavljuju tijela državne uprave u Narodnim novinama.

HZN e-glasilo 12/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više