Tehnička uprava

Tehničku upravu čine voditelji stručnih područja normizacije.
 
Na čelu Tehničke uprave je voditelj.
 
Tehnička uprava obavlja ove poslove:
  • donosi Poslovnik o radu Tehničke uprave
  • raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću HZN-a prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na rad hrvatske normizacije
  • predlaže ravnatelju osnivanje programskih i tehničkih odbora s prijedlogom područja rada
  • dodjeljuje pojedine normizacijske projekte postojećim tehničkim odborima ili predlaže osnivanje novih
  • predlaže ravnatelju angažiranje vanjskih stručnih savjetnika radi pripreme prijedloga za prihvaćanje hrvatskih norma za područja u kojima nema osnove za osnivanje tehničkih odbora
  • na prijedlog tehničkih odbora i vanjskih stručnih savjetnika predlaže ravnatelju pripremu, izmjenu i povlačenje hrvatskih norma
  • dva puta godišnje predlaže ravnatelju normizacijske programe rada s popisom svih normizacijskih projekata koji su javno dostupni dokumenti

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više