Službenik za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 38. Statuta Hrvatskog zavoda za norme ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme imenovao je službenika za zaštitu podataka.
 
Dužnosti službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe.
 
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka u Hrvatskom zavodu za norme:
 
Franjo Petkoviček, mag. iur.

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
tel: 01/ 610 94 98
e-mail kontakt

HZN e-glasilo 4/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više