Ured ravnatelja

 tel: +385 (01) 610 60 95
 fax: +385 (01) 610 93 21
 e-mail kontakt

Ravnatelj Hrvatskoga zavoda za norme
- IGOR BOŽIČEVIĆ, dipl.ing. prom., univ.spec.oec.
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 35/2021)
  • Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 35/2021)
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 32/2017)
  • Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme (NN 32/2017)

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više