Misija i strateški ciljevi

Poslovi Hrvatskog zavoda za norme utvrđeni Zakonom o normizaciji:
 • priprema, prihvaćanje, uređivanje i izdavanje hrvatskih norma
 • promidžba uporabe hrvatskih norma
 • osnivanje i koordinacija savjetodavnih i tehničkih tijela
 • podrška provedbi tehničkoga zakonodavstva
 • obavijesti o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama
 • informativna središnjica WTO/TBT-a
 • uspostava, razvoj i održavanje hrvatskoga tehničkog nazivlja
 • izobrazba u području normizacije i srodnih djelatnosti.
 
HZN - sudionik međunarodne i europske normizacije
 
Hrvatski zavod za norme svojim članstvom u međunarodnim i europskim organizacijama osigurava
trajnu dostupnost međunarodnih i europskih norma u Republici Hrvatskoj i pravo na njihovo prihvaćanje na nacionalnoj razini, ali i pravo na sudjelovanje hrvatskih predstavnika u izradbi norma na međunarodnoj i europskoj razini.
 
ISO - International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju)
IEC - International Electrotechnical Commission (Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo)
CEN - European Committee for Standardization (Europski odbor za normizaciju)
CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standards (Europski odbor za elektrotehničku normizaciju)
ETSI - European Telecommunication Standards Institute (Europski institut za telekomunikacijske norme)
 
 
Misija
 
Promicanjem uloge i značenja normizacije na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini i njezinim
stalnim razvojem Hrvatski zavod za norme:
 • pridonosi kvaliteti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva
 • olakšava izlazak kvalitetnih hrvatskih proizvoda na međunarodno tržište
 • sudjeluje u ispunjavanju zahtjeva za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i obveza koje će Republika Hrvatska imati kao članica Europske unije.
 
Strateški ciljevi
 • uspostava partnerskog odnosa s tijelima državne uprave i aktivna podrška politikama Vlade Republike Hrvatske
 • donošenje hrvatskih norma na temelju suvremenih međunarodnih i europskih norma
 • okupljanje svih zainteresiranih strana i promicanje konsenzusa u radu tehničkih odbora i u utvrđivanju nacionalnih stavova u postupcima izradbe europskih i međunarodnih norma u svim područjima za koje postoji interes gospodarstva
 • ravnomjerna zastupljenost zainteresiranih strana u upravnim tijelima Hrvatskog zavoda za norme
 • okupljanje visokokvalitetnih stručnjaka kao članova tehničkih odbora
 • uključivanje predstavnika znanosti i razvojnih ustanova u sve aktivnosti HZN-a
 • poticanje aktivnog sudjelovanja hrvatskih predstavnika u međunarodnoj i europskoj normizaciji u područjima od nacionalnog interesa
 • poticanje suradnje s gospodarstvom, posebno malim i srednjim poduzetnicima, komorama i udrugama
 • poticanje uključivanja predstavnika potrošača u aktivnosti nacionalne, europske i međunarodne normizacije
 • popunjavanje i kvalitetno održavanje zbirka norma svih razina i djelotvorno osiguravanje njihove dostupnosti svima zainteresiranima
 • uspostava i održavanje baza podataka u skladu s potrebama gospodarstva i tijela državne uprave
 • suradnja s drugim nacionalnim normirnim tijelima, posebno tijelima susjednih država
 • trajno promicanje uporabe norma
 • trajno poboljšavanje načina pružanja obavijesti
 • razvoj novih usluga, npr. izobrazba i potvrđivanje sukladnosti s hrvatskim normama.

Strateški planovi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnose se i na Hrvatski zavod za norme:

Izmjene i dopune Strateškog plana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2020-2022.
Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2020. do 2022. godine


Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2019. do 2021. godine


Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2018. do 2020. godine

Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2017. do 2019. godine

Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2015. - 2017. godine

Tablica povezivanja Strateškog plana za 2015. - 2017. i Financijskog plana za 2015. - 2017. Ministarstva gospodarstva
 


Politika kvalitete Hrvatskog zavoda za norme 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više