Upućivanje na norme u propisima

Kod primjene načela “upućivanja na norme” tehnički se zahtjevi ne uključuju u tehničke propise nego su oni dani upućivanjem na normu koja te zahtjeve utvrđuje.

Takvim se načinom:
  • pojednostavnjuje i ubrzava zakonodavni proces
  • tehnički napredak ne zahtijeva izmjenu propisa, mijenja se samo norma
  • olakšava se uklanjanje zapreka u trgovini
  • bolje se osigurava primjena tehničkih propisa, upućivanjem na iste, zajednički dogovorene međunarodne norme uklanjaju se razlike među nacionalnim tehničkim propisima različitih zemalja.

Upućivanje na norme (u propisima)
upućivanje na jednu ili više norma u kojemu propisu umjesto iscrpnih odredaba
NAPOMENA 1: Upućivanje na norme može biti datirano, nedatirano ili općenito, a istodobno izričito ili pokazno.
NAPOMENA 2: Upućivanje na norme može biti povezano s općenitijom zakonskom odredbom koja se odnosi na stanje tehnike ili na priznata tehnička pravila. Takva odredba može biti i samostalna.
Točnost upućivanja
1. datirano upućivanje (na norme)
upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma ne mogu primijeniti bez izmjene propisa
NAPOMENA: Norma se obično označuje njezinim brojem te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i njezin naslov.

2.nedatirano upućivanje (na norme)
upućivanje na norme kojim se označuje jedna ili više posebnih norma, i to tako da se naknadne preradbe te norme ili tih norma primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis
NAPOMENA: Norma se obično označuje samo njezinim brojem. Može se navesti i njezin naslov.

3. opće upućivanje (na norme)
upućivanje na norme naznačivanjem svih norma određenoga tijela i/ili naznačivanjem norma u kojemu posebnu području bez njihova pojedinačnog označivanja
Strogost upućivanja
1. izričito upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je jedini način da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje

2. pokazno upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje jedan od načina da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa
NAPOMENA: Pokazno upućivanje na norme oblik je dostatne odredbe.
Obvezatna norma
norma čija je primjena obvezatna temeljem kojega općeg zakona ili temeljem izričitog upućivanja u kojemu propisu

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više