Strogost upućivanja

1. izričito upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je jedini način da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje

2. pokazno upućivanje (na norme)
upućivanje na norme prema kojemu je zadovoljavanje zahtjeva norme (norma) na koju (koje) se upućuje jedan od načina da se zadovolje odgovarajući zahtjevi kojega tehničkog propisa
NAPOMENA: Pokazno upućivanje na norme oblik je dostatne odredbe.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više