Koji je rok isporuke za hrvatske norme?

Rok isporuke ovisi isključivo o plaćanju prema ispostavljenome predračunu. Pripremi normativnih dokumenata pristupa se nakon evidencije uplate kupca na osnovi poslane potvrde o izvršenom plaćanju ili izvoda FINA-e.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više