Na koji se način mogu preuzeti norme?

Prilikom naručivanja kupac odabire način zaprimanja norma.
Norme se mogu preuzeti osobno i u papirnatome izdanju ili na CD-u radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi:
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 nakon što kupac zaprimi obavijest o preuzimanju.

Norme u papirnatome izdanju ili na CD-u mogu se slati preporučenom poštanskom pošiljkom, a norme u PDF formatu mogu se slati na adresu e-pošte kupca.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više