Postoji li popis hrvatskih norma koje služe kao podrška primjeni određenog zakona, propisa ili direktive?

Hrvatski zavod za norme na zahtjev tijela državne uprave priprema popise hrvatskih norma koji služe kao podrška primjeni određenog zakona ili pravilnika.
Popisi hrvatskih norma izrađeni su prema odgovarajućim popisima usklađenih europskih norma iz priopćenja Europske komisije objavljenih u Službenome listu Europske unije u okviru primjene europskih direktiva. Pripremljene popise usklađenih hrvatskih norma objavljuju tijela državne uprave u Narodnim novinama.

HZN e-glasilo 12/2020

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više